Územný plán zóny Kavečany, Zmeny a doplnky 2017

Oznámenie o prerokovaní „Územného plánu źóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2017“

Zverejnené 11. augusta 2017.
Upravené 11. marca 2020.