Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia nízkonapäťových vzdušných rozvodov

Zverejnené 18.4.2024.

Vážení spoluobčania, podľa schváleného časového 
harmonogramu v MČ Košice - Kavečany bude prebiehať 
rekonštrukcia nízkonapäťových vzdušných rozvodov 
(podperné stĺpy, vodiče) v pôvodných trasách.
Rekonštrukčné práce budú realizované na miestnych
komunikáciách, pozdĺž komunikácii v prícestnej zeleni,
na chodníkoch, predzáhradkách a vo voľnom teréne.
Termín začatia prác : 22.04.2024
Termín ukončenia prác : 31.08.2024

Prostredníctvom mobilnej aplikácie a verejného rozhlasu
Vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať
o prerušení dodávok elektrickej energie.
Prosíme Vás, aby ste venovali oznamom o prerušení 
distribúcie elektriny zvýšenú pozornosť.

Ďakujeme za pochopenie.