Poplatky za hrobové miesta na miestnom cintoríne v Kavečanoch

Zverejnené 28. novembra 2022.
Bez úpravy .