Oznámenie VVS o vykonaní mimoriadnych odpočtov stavov vodomerov

Kategória

Zverejnené 4. marca 2021.
Bez úpravy .