Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania  verejnou vyhláškou

Zverejnené 25. novembra 2019.
Upravené 14. marca 2020.