Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 25.1.2018.