Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

25.1.2018 zverejnil/a kavecany_admin.