Oznámenie o strategickom dokumente

Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory
udržateľnosti výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP

Zverejnené 30. mája 2022.
Bez úpravy .