Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 26.10.2020

Zverejnené 30. septembra 2020.
Upravené 5. októbra 2020.