Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie v dňoch 27. až 29.10.2020

Zverejnené 5. októbra 2020.
Bez úpravy .