Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 13.5.2021

Zverejnené 11. mája 2021.
Bez úpravy .