Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Kavečany na roky 2020-2022

Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Kavečany na roky 2020-2022

Zverejnené 3. decembra 2019.
Upravené 14. marca 2020.