Medzinárodný výskum vedomostí a zručností dospelých – pilotná fáza

Zverejnené 12. mája 2021.
Bez úpravy .