Výsledky vyhľadávania pre “”

Profil verejného obstarávania

Verejné obstarávanie Identifikačné údaje: Názov organizácie : Mestská časť Košice-Kavečany Sídlo: Miestny úrad, Široká 17/A, 040 01 Košice IČO: 00690902 DIČ: 2020762942 Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Balčík, starosta Web: http://www.kosicekavecany.sk…

Územný plán

Návrh ÚP HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015 UP HSA Kosice, Zmeny a dopnky 2015, Oznamenie o prerokovani Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014, oznámenie o prerokovaní Územný plán…

Plán kontrolnej činnosti

Ing. Ľudovít Priester Miestny kontrolór ludovit.priester@kosicekavecany.sk Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie január-jún 202115 KB / DOCXStiahnuť Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie júl – december 202014 KB…

Kavečany

City Ward of Košice-Kavečany  is a autonomous local self-governing and administrative unit of the Slovak Republic, it gathers persons who have a habitancy in the area of Košice-Kavečany. City Ward…

Kavečiansky spravodaj

Kavečiansky spravodaj je štvrťročník zachytávajúci dianie v našej mestskej časti. Vydáva ho miestny úrad. Vaše podnety k obsahu zasielajte na webmaster@kosicekavecany.sk Prispejte aj vy svojimi pripomienkami a príspevkami k skvalitneniu informovanosti…

Miestne zastupiteľstvo

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Kavečany vo volebnom období 2018 – 2022 Michal Bradovka KDH, oľano, SaS Gabriel Hudák KDH, oľano, SaS Ján Ondira KDH, oľano, SaS Agáta…